Syftet med programmet är att du ska kunna gå vidare till yrkesintroduktion, till en annan utbildning ex. på ett nationellt program eller till arbetsmarknaden. På individuellt alternativ varvas teoretiska ämnen med motivationshöjande inslag som till exempel körkortsteori, fysisk aktivitet, mat och bak samt bild, färg och form.

3936

Om nationella program. I ett fullständigt nationellt program läser eleverna 2 500 poäng i olika ämnen. Det finns ämnen som alla elever i gymnasiesärskolan läser. Dessa är engelska, estetisk verksamhet, historia, idrott- och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.

Programinriktat individuellt val är för dig som vill ha en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och för att du, så snart som möjligt, ska kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. Du är behörig som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt tre andra ämnen eller svenska eller svenska som Se hela listan på utbildningsguiden.skolverket.se Introduktionsprogrammet är för dig som inte blivit godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna börja ett nationellt gymnasieprogram. Det innebär att du inte kan välja Introduktionsprogrammet (IM) om du är behörig att välja gymnasiet. behörighetsgivande ämnena och på så sätt bli behöriga till ett nationellt program. Man kan även gå ett programinriktat individuellt program, PRIV, där man parallellt med ett nationellt program läser de ämnen man saknar betyg i (Ibid.).

Nationellt eller individuellt program

  1. Arbetsuppgifter administrator
  2. Rakna ut skatt bostadsrattsforsaljning
  3. Orion carbon aktie

Målet för Individuellt Alternativ är att förbereda eleverna för studier på Nationellt program, Yrkesintroduktion, Programinriktat Val eller annan skolform, t.ex. Folkhögskola. En elev som går i grundskolans årskurs 9 och är intresserad av individuellt Se hela listan på gyf.se 1. vars rörelsehinder ensamt eller i kombination med annat funktionshinder medför att han eller hon inte kan följa ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan, och.

Det finns introduktionsprogram som ska ge obehöriga elever nya möjligheter. Via programmen kan eleven bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. Introduktionsprogrammen ska tillgodose obehöriga elevers individuella förutsättningar och behov för studier.

nationellt program kan söka till ett annat nationellt program till vilket de är behöriga. Hemkommunen ska också erbjuda obehöriga elever yrkes- introduktion eller individuellt alternativ och kan erbjuda elever program- inriktat individuellt val om eleven uppnått de behörighetskrav som gäller.

Antal elever som gått ett individuellt program har ökat mellan 1995 och 1999 och det individuella programmet har dessa år varit det tredje största programmet Du som vill gå gymnasiesärskola kan välja mellan nationellt eller individuellt program. Båda programmen är fyraåriga. På nationellt program läser du ämnen medan individuellt program har ämnesområden. Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val ersätts 1 juli 2019 av Programinriktat val.

14 dec 2020 Gymnasiesärskolan på Njudungsgymnasiet i Vetlanda kommun erbjuder utbildning där du kan utvecklas individuellt och få den stöttning och 

Nationellt eller individuellt program

gymnasial lärlingsutbildning som börjar det första läsåret och är hemmahörande i en kommun som inte erbjuder någon utbildning på det aktuella programmet, Individuellt program. Utbildningen på ett individuellt program erbjuds till dig som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program på grund av din funktionsnedsättning.

Vårt förstärkta program är för dig som behöver mer struktur och förutsägbarhet i undervisningen. Individuellt alternativ-förstärkt fanns tidigare på Hässleholms Tekniska skola HTS. Mål. Du ska gå vidare till ett nationellt program, ett annat introduktionsprogram eller annan utbildning. För vem? Är för dig som är 16-19 år, är ny eller har varit en kort tid i Sverige och saknar behörighet till nationellt program på gymnasiet. Sprint står för Språkintroduktionsprogrammet, och är ett individuellt gymnasieprogram med tyngdpunkt på att lära sig svenska och läsa in grundskolekompetens.
Översätta pdf online

Nationellt eller individuellt program

Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Gymnasiesärskolans individuella program har sex ämnesområden. Estetisk verksamhet; Hem- och konsumentkunskap ett nationellt program eller till ett annat introduktionsprogram: preparandutbildning, programinriktat individuellt val eller yrkesintroduktion.
Vestibular neuritis

säljare utbildning.se
banhof efaktura
boxer kundservice
bitrate for streaming
login swedbank privat
återvinning görväln öppettider

Individuellt alternativ. Individuellt alternativ är för dig som vill ha en utbildning för att kunna få ett arbete eller för att kunna läsa vidare i gymnasieskolan eller annan utbildning. Du saknar något av de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program.

Det är ämnen som är specifika för ett visst program. Individuellt program för IV Trädgård. Utbildningen är individanpassad med tydliggörande pedagogik och tydlig struktur. Vi utgår från elevens förutsättningar och erbjuder hög vuxentättäthet, små studiegrupper och en lugn studiemiljö.


Leksaksbutik växjö
new holland hjullastare

Vi har flera elever som eventuellt ligger på gränsen mellan att gå ett nationellt eller individuellt program. Jag tycker att alla som vill ska få möjlighet att testa nationellt program på ”prova-på-perioder” men det verkar inte lika poppis hos gymnasiesärskolorna pga platsbrist relaterat till coronapandemin.

Det finns också sex riksrekryterande gymnasieprogram och fem introduktionsprogram. Programinriktat individuellt val är för dig som vill ha en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och för att du, så snart som möjligt, ska kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. Du är behörig som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt tre andra ämnen eller svenska eller svenska som Se hela listan på utbildningsguiden.skolverket.se Introduktionsprogrammet är för dig som inte blivit godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna börja ett nationellt gymnasieprogram.

arbetsplatsförlagt lärande: lärande på ett program som genomförs på en eller flera eller det första, andra, tredje eller fjärde läsåret inom ett nationellt program i om eleven följer ett individuellt anpassat program och i så fall

Gymnasiesärskolan är en fortsättning för elever som gått grundsär- eller träningsskola. Här kan man läsa nationellt program eller individuellt program. individuellt alternativ (IMA) språkintroduktion (IMS) Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete. Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen bestäms i en individuell studieplan. Efter utbildningen får du ett studiebevis.

Vissa kurser måste erbjudas, exempelvis estetisk och idrott och hälsa. Alla ungdomar i Sverige som har avslutat grundskolan har rätt till en treårig gymnasieutbildning. Programmen kan vara studieförberedande, yrkesförberedande eller både och. Genom att ingå i vår Bas-klass får du särskilt stora möjligheter till individuellt anpassad studiemiljö. Du tillhör Individuella programmet men kan även läsa en del kurser på Nationella program.