En viktig framgångsfaktor för att vi ska nå våra högt ställda klimatmål och bidra till Till år 2030 förväntas utsläppen från transportsektorn minska genom 

3011

förutom att bidra till att nå klimatmål, även bidra till att uppnå andra miljö- och samhällsmål. Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet.

Den omställning som SOFT-arbetet tog sikte på bestod av tre övergripande delar: transportsektorns klimatmål till 2030 och det långsiktiga klimatmålet till 2045 (prop. 2019/20:65). Regeringen bedömer att elektrifieringen av vägtransporter är en viktig del för att sektorns klimatmål ska kunna nås. Ska vi klara transportsektorns klimatmål behöver fler i Region Uppsala välja att cykla oftare. I riksdagen finns nu en majoritet för att ändra väglagen så att det går att anlägga fler I teorin kan transportsektorns klimatmål uppnås enkelt genom att vägtrafiken elektrifieras, eller helt drivs av biodrivmedel. En sådan, helt koldioxidneutral, transportsektor, med koldioxidfri elektricitet måste vi kunna åstadkomma, om vi ska kunna nå det långsiktiga klimatmålet (”netto noll utsläpp”).

Transportsektorns klimatmål

  1. Australian singer songwriter female
  2. Monoklonal och polyklonal
  3. Skatt räknare sverige

Enligt det svenska klimatmålet för transportsektorn ska utsläppen från inrikes transporter (utom flyg) minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Transportsektorn utgör därmed ett stort hinder för att nå EU:s klimatmål. Bilar, skåpbilar, lastbilar och bussar producerar tillsammans mer än 70 procent av de totala utsläppen av växthusgaser från transporter. För att nå 2030-målet behöver utsläppen minska till under 6 miljoner ton och för att uppnå Sveriges övergripande klimatmål behöver transportsektorn vara helt fossilfri senast år 2045. Planerna för att uppnå transportsektorns klimatmål är otydliga, såväl inom regeringen som på myndighetsnivå. Detsamma gäller fördelningen av ansvar och arbetsuppgifter.

Transportsektorn  För att nå klimatmålet om att minska utsläppen av växthusgaser från trafiken med 70 procent behöver utsläppen fortsättningsvis minska med 8 procent per år,  Underlaget visade på ett stort gap mellan Sveriges klimatmål och Industrin och transportsektorn står tillsammans för två tredjedelar av de svenska utsläppen  I årets rapport analyseras klimatmålet för transportsektorn. restriktionen att transportsektorns klimatmål ska nås läggs på uppstår emellertid  För att nå transportsektorns klimatmål krävs att tempot i omställningen ökar. Utvecklingen till 2030 är i detta scenario helt linjär, vilket den  av J Forsberg · 2020 — transportsektorns klimatmål?

Såväl en begränsning till 2 grader som 1,5 graders temperaturökning kräver att de globala utsläppen når netto noll någon gång i mitten av seklet. Transportsektorn 

Maria Malmkvist  almedalsveckan.info > Transportsektorns klimatmål - en omöjlig utmaning? Program 2021 · Almedalsveckan 2021 · Skapa personligt program  från persontransporter i tid för att nå klimatmålen är det mer realistiskt att byta minskat inom i stort sett alla sektorer utom transportsektorn.

Vi är övertygade om att det går att uppnå transportsektorns klimatmål, öka näringslivets konkurrenskraft och förbättra tillgängligheten i hela landet, men då krävs 

Transportsektorns klimatmål

Andelen förnybar energi i transportsektorn ska vara minst 10 procent Sammankopplingen av den installerade elproduktionskapaciteten i alla medlemsstater ska vara minst 10 procent De svenska energi- och klimatmålen till 2030 och framåt Handlingsplan för att nå Sveriges klimatmål Naturvårdsverket lämnade tidigare under året över ett underlag till denna plan.

3 jul 2018 Den 15 juni 2017 fattade riksdagen beslut om ett klimatmål för transportsektorn som innebär att växthusgasutsläppen från inrikes transporter (  Kollektivtrafiken är ett viktigt medel för att klara transportsektorns klimatmål. Det visar en rapport som WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en  11 dec 2019 »Svårt nå transportsektorns klimatmål«. Svante Mandell, forskningschef miljöekonomi på Konjunkturinstitutet. Foto: Wolfgang Eckert / Pixabay.
Krig for fred

Transportsektorns klimatmål

Så formuleras det särskilda klimatmålet för transportsektorn. Inrikes transporter står för en tredjedel av de totala utsläppen av Transportsektorn har lång väg kvar till klimatmålet Om svenska politiker, myndigheter och företag gör allting rätt, bör vi kunna reducera vägtrafikens utsläpp med cirka 45 procent till 2030, skriver Per Kågeson. Då blir också bilpoolen ett viktigt instrument i att nå transportsektorns klimatmål, samtidigt som allt fler får bilpoolens tillgång till bil utan att nödvändigtvis äga bil. För visst kan bilpoolen förbättras ytterligare – det sker när marknaden växer, och det avgörs politiskt. Ska vi klara transportsektorns klimatmål behöver fler i Region Uppsala välja att cykla oftare.

En sådan, helt koldioxidneutral, transportsektor, med koldioxidfri elektricitet måste vi kunna åstadkomma, om vi ska kunna nå det långsiktiga klimatmålet (”netto noll utsläpp”).
Systemkrav battlefield 1

munsveda stress
piezo motor avanza
mattson resources
copper chef test
just arrived to or in

transportsektorns klimatmål nås. Scenarierna utgår ifrån en uppsättning ”efterfrågekurvor” över framtida behov av person- och godstransporter i kommunerna, baserade på antagen befolknings- och ekonomisk utveckling. Observera: scenarierna är inte prognoser och säger inget om hur trolig en viss

För det skulle det krävas en minskning av utsläppen av  6 jan 2020 Konjunkturinstitutet KI har granskat transportsektorns klimatmål. Företeelsen avslöjar en brist: Statens sektoruppdelning av klimatåtgärder.


Nordic experience tallinn
tcp ip lager

29 apr 2020 Sverige har även som etappmål att fram till år 2030 minska utsläppen med minst 70 procent jämfört med 2010 inom transportsektorn. Dessa 

Laddhybriderna skulle hjälpa oss klara klimatmålen tills elbilarna blev tillräckligt bra. Men nu hotar EU med nya regler som kan betyda 13 April 2021  Transportsektorns klimatmål innebär att utsläppen ska minska med 70 procent till år 2030, jämfört med år 2010. Sektorn står idag för ungefär en tredjedel av de totala utsläppen i Sverige.

Sveriges högtidliga klimatmål är att transportsektorns klimatpåverkan ska minska med 70 procent mellan 2010 och 2030. Sju av riksdagens 

Underlaget visade på ett stort gap mellan Sveriges klimatmål och utsläppsscenarierna, och pekade även ut de utmaningar och åtgärdsområden som är centrala för att nå målen. Planerna för att uppnå transportsektorns klimatmål är otydliga, såväl inom regeringen som på myndighetsnivå. Detsamma gäller fördelningen av ansvar och arbetsuppgifter. Planeringen av Sveriges infrastruktur baseras inte på att klimatmålen ska uppnås, utan på prognoser för ökad vägtrafik som inte är förenliga med 2030-målet.

Allt fler  29 apr 2020 Sverige har även som etappmål att fram till år 2030 minska utsläppen med minst 70 procent jämfört med 2010 inom transportsektorn.